Diensten

Schuldpreventie

Steeds vaker hebben mensen te kampen met schulden. Om dit te voorkomen bieden wij schuldpreventieprogramma’s aan. Dit kan bestaan uit het geven van voorlichtingen op middelbare scholen, bij werkgevers, sportverenigingen, stichtingen, enz. De exacte inhoud van de voorlichting verschilt per situatie en per groep mensen welke wij voorlichten. Wij bieden u een volledig op maat gemaakt programma aan.

Schulden bij werknemers

Er zijn veel bedrijven die niet snel genoeg gebruik hebben gemaakt van een van onze preventieprogramma’s. Gevolg is dat werknemers te maken krijgen met schulden. Dit vormt geen probleem totdat de persoon in kwestie zijn of haar schulden niet meer kan overzien. Er ontstaat veel stress door de vervelende privé situatie waarin hij of zij zich verkeert. Dit leidt vaak tot slechte prestaties op de werkvloer, langdurig verzuim en extra belasting op de personeelsadministratie door bijvoorbeeld loonbeslagen. Wij kunnen u als werkgever helpen om ervoor te zorgen dat de situatie van uw werknemer weer stabiel wordt. Uw werknemer zal weer instaat zijn om ‘normaal’ te werken. Het positieve hiervan is dat wanneer u er als werkgever voor uw werknemer was in een zware tijd hij of zij extra gemotiveerd zal zijn om voor u te blijven werken. Prestaties zullen worden verbeterd en loyaliteit zal toenemen!

Tijdelijke vervanging

De druk op schuldhulpverleners neemt vandaag de dag steeds meer toe. Het vak wordt onderschat en de doelgroep waarmee wordt gewerkt is instabiel door de grote druk die zij ervaren. Het aantal schuldenaren groeit en caseloads lopen op. Wachtrijen ontstaan en personeel komt en gaat. Hierdoor kan het zijn dat u gebruik moet maken van een tijdelijke schuldhulpverlener. NW The Company beschikt over een schat aan ervaring en weet deze te combineren met een grote dosis aan parate en up-to-date kennis over schuldhulpverlenen volgens de NVVK norm en Recofa richtlijnen. Hierdoor zijn wij de perfecte tijdelijke vervanging en weet u dat uw burgers/klanten in goede handen zijn en dat de kwaliteit die u wenst wordt gewaarborgd.

Opleiden / Trainen

NW The Company beschikt over een schat aan ervaring in de schuldhulpverlening en heeft bij verschillende gemeentes in Nederland mogen werken. Hierdoor hebben we kunnen ervaren wat goede schuldhulpverleners zijn en waarover deze moeten beschikken. Door de grote passie waarmee wij werken zijn wij in staat snel informatie over te dragen en kunnen wij tegen een zeer gunstig tarief uw vaste of nieuwe mensen trainen in integraal en effectief schuldhulpverlenen. Daarnaast zijn wij ook uw ideale partner voor het trainen van schuldenaren. Wij hebben met zoveel verschillende soorten schuldenaren gewerkt dat wij weten welke aanpak helpt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat kans op recidive bijna nihil is. Een groot en essentieel onderdeel hierin is de administratie van schuldenaren. Wij helpen schuldenaren door ze tools te geven om hun administratie zelfstandig op orde te maken en te houden. Wij hebben hiervoor een speciale methode ontwikkelt.

Opzetten / herinrichten afdeling schuldhulpverlening

Doordat wij werkzaam zijn geweest in verschillende gemeentes en veel in contact zijn met schuldhulpverleners weten wij wat problemen zijn waar tegen aan wordt gelopen. We weten welke onderdelen bij gemeentes goed zijn en welke niet. We kunnen u voorzien van advies over hoe u uw afdeling schuldhulp verlening het meest efficiënt kunt inrichten en dit op een manier waarop klanten en burgers het meest zijn gediend, en niet langer het gevoel hebben een nummer te zijn. Door hier aandacht aan te besteden verkleint u de kans op recidive en helpt u de omgeving van uw klanten en burgers te verbeteren.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over een dienst of bent u benieuwd of wij u ergens anders mee van dienst kunnen zijn
neem dan snel contact met ons op via het contactformulier of bel snel met NW The Company
via telefoonnummer   (085) 401 17 00 om uw hulpvraag voor te leggen om zo tot een goede oplossing te komen.